Hvad leder du efter?

Nyheder

Ændringer i Pavo og DRF’s championat for dressurheste

Når Pavo og DRF’s championat for unge heste afvikles i løbet af 2024, bliver det med en ændring af konceptet for alle årgange og derudover med en række ændringer for 4-års hestene. Ændringerne er indført for at bidrage til at give de unge heste den bedst mulige introduktion til tilværelsen som konkurrencehest.


Kun fire kvalifikationsstævner for de 4-årige heste
Med den opdaterede regel i DRF’s Fælles Bestemmelser, der ikke tillader 4-års heste start til konkurrence før 1. juli, vil der for denne årgang alene være fire kvalifikationsstævner mod seks kvalifikationsstævner for de øvrige årgange. Det skyldes, at årets to første kvalifikationer i hhv. Nordvestsjællands Rideklub (D4) og Billund Sportsrideklub (D9) ligger i maj og juni måned.

Nyt program og indførsel af harmoni-karakter for de 4-årige heste
Tilbage i 2017 indførtes det, at 4-års hestene skulle fremvises i et program fremfor efter anvisninger. Det har fungeret godt og har bl.a. understøttet bedømmelsen af de unge hestes ridelighed. Programmet har dog for nogle syntes at været lidt krævende for de unge heste, og derfor er der nu udarbejdet et nyt program med lavere sværhedsgrad og kortere ridetid på banen. Det nye program vil blive offentliggjort snarest.

I forlængelse af dette vil der i 2024 også indgå en ny karakter i bedømmelsen af de unge heste - nemlig en ”harmoni-karakter”. Dermed er der nu seks karakterer i de 4-årige hestes bedømmelse, der alle vægter det samme (trav, galop, skridt, ridelighed, kapacitet, harmoni). Den nye harmoni-karakter skal beskrive i hvor høj grad, det der vises på konkurrencebanen er:

”Et tillidsfuldt partnerskab udviklet i overensstemmelse med træningsskalaen, hvor hesten er fremvist i korrekt form og tempo med lukket mund og rolig haleføring”.

Det er altså form, tempo og afspændthed hos den unge hest, der vil blive kigget på, ligesom harmoni-karakteren i høj grad også skal afspejle, hvor godt samspillet er mellem hest og rytter. Det betyder fx, at der kigges på, om rytteren har forståelse for og udviser hensyn til den unge hest, og om hesten ser let og behagelig ud at ride på og går for små og usynlige hjælpere uden anstrengelse for rytteren, som er grundprincipperne for dressur og beskrevet i DRF’s fordringer.

Ingen mellemrunder
Mellemrunderne er kommet og gået i championatskonceptet. Der er nemlig både for og imod afviklingen af disse. For nogle er det et mere realistisk delmål at sigte efter end en endelig finaleplads. Det er dog mange ture, de unge heste potentielt skal gå, hvis de skal gå en eller to kvalifikationer, en mellemrunde og et finalestævne med flere klasser på få dage. Da der samtidig er kort tid mellem årets sidste kvalifikationsstævner, den tidligere mellemrunde-termin og finalen i uge 41, er det besluttet at lade mellemrunden udgå.

Det er et hårdt program for de unge heste, og erfaringen fra 2023-sæsonen viste, at nogle heste nåede at blive trætte fra mellemrunden til finalestævnet. Derfor vil det i 2024 være de heste, der på tværs af kvalifikationer landet over scorer højest, der opnår de eftertragtede finalepladser. Der er 40 finalepladser i spil for 4-års hestene, 24 finalepladser for 5- og 6-års hestene og 14 finalepladser for 7-års hestene.

Læs mere om championaterne her.