Hvad leder du efter?

DRF

DRF's arbejdsgruppe for hestevelfærd

DRF’s bestyrelse har nedsat en intern arbejdsgruppe med det formål at forholde sig til Det Dyreetiske Råds mange overvejelser og anbefalinger i udtalelsen om ”Brug af heste til sport”.


Arbejdsgruppens medlemmer bidrager med erfaringer og viden fra DRF’s bestyrelse, udvalg, konsulenter, samarbejdspartnere og administration for tilsammen at kunne fremlægge helhedsorienterede forslag til ændringer i DRF’s fælles bestemmelser, regler og retningslinjer.  Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer:

  • Helle Juul, bestyrelsesmedlem i DRF
  • Jørgen Mertz, bestyrelsesmedlem i DRF
  • Kristian Skovrider, formand i DRIF
  • Mette Uldahl, veterinærkonsulent i DRF
  • Jakob Leth, formand for DRF’s springudvalg
  • Anne Silfwander, klub- og sportschef i DRF
  • Ann-Sofie Skovlund, kommunikationskonsulent i DRF
  • Morten Schram Rodtwitt, direktør i DRF
  • Anne-Mette Binder, elitesportschef i dressur og holdleder i DRF

Nuværende status:
Arbejdsgruppen respekterer og anerkender Det Dyreetiske Råds udtalelse om brug af heste til sport. DRF betragter hesten som et sansende væsen, der har et individuelt behov for at blive behandlet med respekt, omsorg og viden om dens adfærd og behov. DRF bakker op om de kontinuerlige indsatser, der iværksættes på tværs af hestesportsbranchen, med henblik på at øge branchens videns- og evidensniveau inden for hestevelfærd, for at sikre at heste i sporten behandles med størst mulige omsorg og respekt.

På arbejdsgruppens to første møder, er ridesportens generelle uddannelsestilbud blevet drøftet, herunder hvordan grundlaget for præmiering af hestes præstationer i en konkurrence kan have en utilsigtet konsekvens for de deltagende hestes velfærd. Det er ligeledes blevet drøftet hvorledes reglerne for hestenes alder, når de introduceres til konkurrence, potentielt påvirker hestenes mentale tilstand og fysiske holdbarhed.  Herudover er DRF’s disciplinudvalg for dressur, springning og military blevet bedt om at komme med forslag til, hvilke justeringer i brug og anvendelse af udstyr og hjælpemidler, der kan foretages i DRF’s bestemmelser og regler i lyset af Rådets anbefaling.

Arbejdsgruppen mødes igen den 2. august 2023. Ved det kommende møde vil udvalgte medlemmer fremlægge diskussionsoplæg, og arbejdet med rådets mange overvejelser og anbefalinger fortsætter.