Hvad leder du efter?

DRF

Igangværende sager i disciplinær- og appeludvalgene

Denne side giver offentligheden mulighed for at følge med i igangværende og afsluttede disciplinær- og appelsager. Denne nye funktion er et led i forbundets bestræbelser på at skabe bedre transparens og større gennemsigtighed i behandlingsprocessen af sager under appeludvalget og disciplinærudvalget.


8/7-2024 - DRF indberetter rytter for brud på Fælles Bestemmelser pkt. 16 til disciplinærudvalget

  • Sagen afventer disciplinærudvalgets vurdering.