Hvad leder du efter?

DRF

Repræsentantskabsmøde 2020


Repræsentantskabsmøde 2020

Årets repræsentantskabsmøde måtte desværre aflyses pga. corona-krisen. Aflysningen afholdte os dog ikke fra fra at gennemføre de vedtægtsmæssige demokratiske handlinger, for så vidt angår godkendelse af årsrapport, afstemning om forslag og klubpris samt div. valghandlinger. DRF indgik et samarbejde med Assembly Voting om at gennemføre årets repræsentantskabsmøde som et digitalt repræsentantskabsmøde via et online valg- og afstemningssystem i perioden 7. - 15. maj.  

Samtlige valg og afstemninger er nu gennemført, og alle resultater kan ses i denne nyhed. 

Til at verificere valg- og afstemningshandlingerne samt resultaterne heraf, har en kontrolgruppe bestående af en repræsentant fra DRF’s administration, en repræsentant fra DRF’s appeludvalg samt DRF’s dirigent Peter Schäfer været tilknyttet. 

Se årsrapport og årsberetning for 2019 her.