Hvad leder du efter?

Rideklub & elevskole

Indkaldelse og afholdelse


Hvordan indkalder man til generalforsamling?
Af de fleste klubbers vedtægter fremgår det, hvornår og hvordan der indkaldes til generalforsamling. Selvom det ikke er udtrykkeligt beskrevet, at indkaldelsen skal foregå skriftligt til alle medlemmer, må dette anses for at være nødvendigt. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at hænge et opslag op i klubbens lokaler, ligesom det heller ikke må anses for tilstrækkeligt at lave et opslag på klubbens facebookside.

Dagsorden til generalforsamlingen skal vedlægges indkaldelsen, ligesom det er hensigtsmæssigt at vedlægge samtlige bilag. Er dette ikke muligt, bør de fremsendes til medlemmerne inden generalforsamlingen, da det ikke er optimalt at skulle orientere sig i bilag under selve generalforsamlingen.

Er indkaldelsen ikke sket i overensstemmelse med klubbens vedtægter, eller er den ikke kommet frem til alle klubbens medlemmer på grund af klubbens mangelfulde indkaldelse, kan resultatet blive, at generalforsamlingen må aflyses, og der skal indkaldes på ny.

Hvordan indkalder man til ekstraordinær generalforsamling?
I klubbens vedtægt står beskrevet, hvordan der indkaldes til ordinær generalforsamling. Her står det også beskrevet hvordan og hvornår, der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Ved begæring om ekstraordinær generalforsamling fra medlemmerne, skal hvert medlem på den underskrevne liste kunne identificeres, så der er sikkerhed for, at der er tale om klubbens medlemmer. Identifikation kan ske ved personlig underskrift på en liste, eller ved at hvert medlem, der ønsker en ekstraordinær generalforsamling, sender en skriftlig begæring til bestyrelsen.

DRF har udarbejdet en drejebog for afholdelse af generalforsamling, som kan findes her

(Jf. klubbens vedtægt)