Hvad leder du efter?

Rideklub & elevskole

Ansatte


Hvornår skal vores ansatte have en kontrakt?

DRF anbefaler, at bestyrelsen følger ansættelsesbevisloven. Her fremgår det, at hvis en ansat har mere end 8 timer i gennemsnit pr. uge, har arbejdsgiver (bestyrelsen) oplysningspligt.

Læs mere om rollen som arbejdsgiver i DRFs pjece ”Klubben som arbejdsgiver”. Find den her 

(Jf. Ansættelsesbevisloven: Lovbekendtgørelse nr. 240 af 17/03/2010. Se den her)

Er der særlige regler i forbindelse med ansættelse af unge under 18 år?

Ja, der er særlige regler, hvis klubben vælger at ansætte unge under 18 år. Dette uanset om ansættelsesforholdet er med eller uden løn.

Læs mere om reglerne i DRFs pjece ”Klubben som arbejdsgiver”.

Ønsker bestyrelsen yderligere rådgivning, kan DRF altid kontaktes.

Kan DRF hjælpe med juridisk rådgivning i forhold til vores ansatte og deres forhold?

DRF har udarbejdet pjecen ”Klubben som arbejdsgiver”.
Ønsker bestyrelsen yderligere rådgivning, kan I altid kontakte DRF. Ift. ansættelser har DRF et samarbejde med Advodan. Læs mere om dette her.

En af vores ansatte er kommet til skade, har vi en forsikring?

Via klubbens medlemskab af DRF, har klubben en arbejdsskadeforsikring gennem Idrættens forsikringer. Forsikringen dækker både ansatte med løn og frivillige, så længe at personerne udfører en opgave for klubben efter aftale med klubben.

Læs mere om arbejdsskadeforsikringen og de andre forsikringer i idrættens forsikringer her.

Hvornår skal bestyrelsen indhente børneattester?

Der skal indhentes børneattester på personer der skal fungere som trænere, instruktører, holdledere eller lærere for børn under 15 år. Det gælder også vikarer, hvis der er tale om en fast tilknytning til klubben. Læs mere om børneattester her.

Børneattester kan bestilles online her.

(Jf. Bekendtgørelse nr. 362 af 02. april 2014: Bekendtgørelse af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv. og Bekendtgørelse nr. 289 af 18. marts 2015: Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger mv. inden for kulturministeriets ressortområde.)