Hvad leder du efter?

Ridesport

Opklasning og resultattilførsel

Gebyret skal overføres til Nordea - kontonummer 2228-0266305656 eller via mobile pay 65851 (angiv gerne ponyens/hestens navn i bemærkningsfeltet).


Opklasning af kat. I pony til hest - 375 kr.
En officielt målt kategori 1 pony kan opklasses til hestestatus, således at ponyen starter på lige fod med heste i hesteklasser.  En pony, der er opklasset til hest, må ikke starte ponyklasser med en anden rytter uanset disciplin. Når ponyen er opklasset til hest, er den omfattet af regler for heste. Kvalifikationer opnået i ponyklasser følger ikke ponyen i hesteklasser. 

Ansøgning sker ved skriftlig henvendelse til Dansk Ride Forbunds administration på email til pony@rideforbund.dk og opklasningen offentliggøres på forbundets hjemmeside.

Ved overgang til ny rytter skal opklasningen ophæves ved skriftlig henvendelse til pony@rideforbund.dk.

Kvalifikationer opnået i hesteklasser følger ikke ponyen i ponyklasser, såfremt den skifter status igen til pony.

 

Resultattilførsel Spring Pony - 600 kr.
Springponyer der importeres fra udlandet, og ønskes importeret med det formål at starte B-stævner, skal kunne dokumentere følgende:

Ponyen skal i udlandet i kvalifikationsperioden have opnået minimum tre nulrunder i sværhedsgrad 3 (MB1* eller MB2*). Ponyen må ikke forinden have startet C-stævner i Danmark. For at en nul-runde kan registreres, skal den være gennemført i overensstemmelse med de beskrevne metoder i §341.1. eller tilsvarende metoder. Af resultatlisterne fra udlandet skal det tydeligt fremgå, hvilken højde og metode klassen er redet i. Resultaterne har samme gyldighedsperiode som danske resultater.

Resultattilførslen laves af Dansk Ride Forbunds administration ved skriftlig henvendelse til pony@rideforbund.dk