Hvad leder du efter?

Ridesport

DIF Etisk Komité og Whistleblowerordning


Etisk Komité har tilknyttet en whistleblowerordning
Whistleblowerordningen og Etisk Komité er organiseret uafhængigt i forhold til DIF og specialforbundene – herunder også rideforbundet. Du kan anonymt lave en indberetning om ulovligheder eller et alvorligt forhold, hvis du ikke mener, sagen er blevet håndteret korrekt, eller ikke føler dig tryg ved at drøfte dine bekymringer med den eller de relevante personer i vores organisation.

Alle indberetninger behandles i fortrolighed. Hvis du ikke har indberettet anonymt, vil din identitet alligevel så vidt muligt blive holdt fortrolig.

Sådan gør du brug af Whistleblowerordningen
Advokatfirmaet Bech-Bruun er den eksterne administrator af ordningen, og de foretager en indledende vurdering af, om indberetningen falder indenfor ordningens formål. Ordningen kan anvendes til at indberette alvorlige forseelser, som kan have betydning for vores organisation eller enkeltpersoners liv eller helbred – eller mistanke om dette. Du kan altså ikke indberette mindre forseelser som f.eks. utilfredshed med lønniveau, afslag på ansøgninger, samarbejdsvanskeligheder eller lignende.

Du kan anonymt lave en indberetning til Whistleblowerordningen her.