Hvad leder du efter?

Om uddannelsen

Her kan du læse mere om optagelseskrav, skoleophold og eksamen.


Skoleophold
Skoleophold er en vigtig del af Ridelærer-/rideinstruktøruddannelsen, da det er med til at dygtiggøre eleven udover den praktiske erfaring de får i hverdagen hos læremesteren. Skoleopholdene foregår på Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg.

På de 2 år som Ridelæreruddannelsen varer, skal eleven på 2 skoleophold af 5 ugers varighed. På Rideinstruktøruddannelsen er der 2 skoleophold af 4 ugers varighed.

På skoleopholdene fokuseres på elevens teoretiske færdigheder, du kan se indholdet på de enkelte skoleophold på side 6 og 7 i beskrivelsen af Ridelærer-/rideinstruktør-/berideruddannelsen, som findes på siden her. 

Terminer for skoleophold og eksamen 2022
Terminer for skoleophold og eksamen 2023 - Kommer snarst


På Berideruddannelsen er der ingen skoleophold, men der kan være samlinger. Samlinger består af kortere ophold af 2-3 dage, hvor der undervises i enkelte fag eller discipliner. Ved samlinger skal eleven kun medbringe egen hest hvis der undervises i ride discipliner. Instruktørudvalget fastlægger løbende antallet samt indholdet af samlingerne.

Eksamen
Eksamen for 2. års, 4. års og 6. års elever afholdes den 15.-16. juni 2022 på Vilhelmsborg. Eksamen er kun åben for elever og læremestre og program tilsendes de deltagende.

Inden ridelærer-/rideinstruktør-/beridereksamen skal der udfyldes et evalueringsskema i samarbejde mellem lærestedet (klubbens bestyrelse) og læremesteren (berider). Skemaet mailes til berider@rideforbund.dk sammen med elevens tilmelding til eksamen. 

Evalueringsskema (word)
Evalueringsskema (pdf)

På ridelærer-/rideinstruktør-/berideruddannelsen skal eleven til eksamen efter 2 år for at kunne kalde sig eksamineret ridelærer, efter 4 år for at kunne kalde sig eksamineret rideinstruktør og efter 6 år for at kunne kalde sig eksamineret berider. Læs kravene til henholdsvis ridelærer-/rideinstruktør-/beridereksamen i linkene til herunder. 

Krav til Ridelærereksamen

Krav til Rideinstruktøreksamen

Krav til Beridereksamen