Hvad leder du efter?

Om uddannelsen

Her kan du læse mere om optagelseskrav, skoleophold og eksamen.


Skoleophold
Skoleophold er en vigtig del af Ridelærer-/rideinstruktøruddannelsen, da det er med til at dygtiggøre eleven udover den praktiske erfaring de får i hverdagen hos læremesteren. Skoleopholdene foregår på Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg.

På de 2 år som Ridelæreruddannelsen varer, skal eleven på 2 skoleophold af 5 ugers varighed. På Rideinstruktøruddannelsen er der 2 skoleophold af 4 ugers varighed.

På skoleopholdene fokuseres på elevens teoretiske færdigheder, du kan se indholdet på de enkelte skoleophold på side 6 og 7 i beskrivelsen af Ridelærer-/rideinstruktør-/berideruddannelsen, som findes på siden her. 

Terminer for skoleophold og eksamen 2021
Terminer for skoleophold og eksamen 2022


På Berideruddannelsen er der ingen skoleophold, men der kan være samlinger. Samlinger består af kortere ophold af 2-3 dage, hvor der undervises i enkelte fag eller discipliner. Ved samlinger skal eleven kun medbringe egen hest hvis der undervises i ride discipliner. Instruktørudvalget fastlægger løbende antallet samt indholdet af samlingerne.

Eksamen
Eksamen for 2. års, 4. års og 6. års elever afholdes den 15.-16. juni 2021 på Vilhelmsborg. Eksamen er kun åben for elever og læremestre og program tilsendes de deltagende.

Inden ridelærer-/rideinstruktør-/beridereksamen skal der udfyldes et evalueringsskema i samarbejde mellem lærestedet (klubbens bestyrelse) og læremesteren (berider). Skemaet mailes til berider@rideforbund.dk sammen med elevens tilmelding til eksamen. 

Evalueringsskema (word)
Evalueringsskema (pdf)

På ridelærer-/rideinstruktør-/berideruddannelsen skal eleven til eksamen efter 2 år for at kunne kalde sig eksamineret ridelærer, efter 4 år for at kunne kalde sig eksamineret rideinstruktør og efter 6 år for at kunne kalde sig eksamineret berider. Læs kravene til henholdsvis ridelærer-/rideinstruktør-/beridereksamen i linkene til herunder. 

Krav til Ridelærereksamen

Krav til Rideinstruktøreksamen

Krav til Beridereksamen