Hvad leder du efter?

Find læresteder

Lærestederne og læremestrene er en vigtig del af Ridelærer-/rideinstruktør-/berideruddannelsen, da de er med til at udvikle elevens faglige og praktiske kompetencer indenfor praktisk ridning i spring og dressur, indsigt i den daglige drift af et ridecenter, tilrettelæggelse af ridestævne mv.Oversigt over godkendte læresteder til Ridelæreruddannelsen
Oversigt over godkendte læresteder til Rideinstruktøruddannelsen
Oversigt over godkendte læresteder til Berideruddannelsen
Prakktikaftale

Skift af lærested
Når prøvetiden på 3 måneder er afsluttet, er Praktikaftalen uopsigelig i det uddannelsesforløb, der er anført på forsiden af aftalen. Dog kan en elev skifte lærested, hvis elev, læremester og lærested er enige herom.
Alle 3 parter skal blive enige om en dato for opsigelse af praktikaftalen, og eleven skal inden da have fundet et nyt, godkendt lærested.
Eventuelle skift af lærested skal meddeles Dansk Ride Forbund på blanketten "skift lærested" som du finder nedenunder denne tekst. Skiftet kan først ske efter godkendelse af Dansk Ride Forbund. Efterfølgende vil alle parter få tilsendt bekræftigelsesbrev fra Dansk Ride Forbund, og først derefter kan eleven flytte lærested.
Såfremt en læremester fraflytter lærestedet, kan eleven blive på lærestedet, lærestedet er pligtig til inden for en periode af 3 måneder, at ansætte en ny godkendt læremester. Lærestedet er i perioden pligtig til at tilbyde eleven undervisning af anden, godkendt læremester.

Formular skift af lærested (PDF-formular, udfyld og gem under andet navn) 
Formular skift af lærested (Word, bruges kun hvis man ikke kan bruge PDF)

Tvistighedsnævn
Udvalgets opgave er at afgøre tvister mellem læremestrer og læresteder og elever - som anden instans behandle afgørelse truffet af Instruktørudvalget.

Tvistighedsnævnet består af:

  • Advokat Sophus Bøgeskov Christensen
  • Berider Niels Henrik Christensen, Viborg Rideklub
  • Ann Louise Hasselbalch, formand Frederiksværk Rideklub
  • Samt en beriderelev der udpeges fra sag til sag

Forretningsorden for Tvistighedsnævnet