Hvad leder du efter?

Ridelærer, rideinstruktør & berider

Dansk Ride Forbunds uddannelser til Ridelærer, Rideinstruktør og Berider henvender sig til unge, der ønsker en kompetencegivende uddannelse til at arbejde professionelt med undervisning, drift af rideklubber/-centre samt heste og ridning.


Uddannelsesstruktur
Uddannelserne til Ridelærer, Rideinstruktør og Berider er mesterlæreuddannelser, som udbydes selvstændigt af DRF i samarbejde med DR-IF (Dansk Ride-Instruktør Forening). Uddannelserne varer 2/4/6 år og består af skoleophold og praktikophold på et godkendt lærested ved en godkendt læremester. Hver uddannelse afsluttes med en praktisk eksamen.

Formålet med uddannelserne
Formålet med uddannelserne er, at vi får uddannet personer, som kan give kompetent undervisning fra begynderen til ryttere på de højere niveauer. Uddannelsen skal sikre at undervisningen foregår, så rytteren lærer ridning på den korrekte måde fra starten.

Formålet er også at sikre korrekt uddannelse af hesten. Uddannelse af hesten tager udgangspunkt i unghest, og skal føre hesten så langt den har talent. Vi vil uddanne underviserer, der har et kendskab til hestens anatomi og fysik således, at de kan medvirke til at sikre hestevelfærden og rådgive ryttere/ejere i korrekt anvendelse af hest og håndtering.

Formålet er ligeledes, at uddanne personer, der kan være med til at sikre en stabil og økonomisk drift af vores klubber. De uddannede skal indgå i konstruktive samarbejder med bestyrelser og ejere af vores klubber.

Den fulde beskrivelse af uddannelserne til Ridelærer, Rideinstruktør og Berider finder du her.