Hvad leder du efter?

Optagelsesprocedure

Hvad er proceduren for optagelse af klubber i Dansk Ride Forbund?Hvis en klub ønsker optagelse i Dansk Ride Forbund, skal der skrives en ansøgning, og følgende skal vedlægges:

 1. Optagelsesgebyr (p.t. på 4.000,- kr.) reg. 2228 kontonr. 0266 305 656
 2. Et sæt klubvedtægter, som er underskrevet af klubbens bestyrelse. Vedtægterne skal opfylde gældende krav fra Dansk Ride Forbund såsom krav om specifikke formuleringer til enkelte paragraffer (se nedenfor).
 3. Et sæt af klubbens sikkerhedsregler og velkomstmaterialer (se krav til udformning af sikkerhedsvejledning nedenfor).  
 4. Kopi af referatet fra den stiftende generalforsamling samt klubbens stiftelsesdato.
 5. Fortegnelse over klubbens bestyrelse og distriktsrepræsentant med navne, adresser, fødselsdatoer, telefonnumre og eventuelle emailadresser. Desuden ønskes klubbens etablissementsadresse inklusiv kommune (brug Matrikelstyrelsens kort for at se, hvilken kommune klubben hører til. Se link nedenfor), samt angivelse af både postadresse og betalingsadresse.
 6. Opgørelse over samlet medlemstal vedlagt en medlemsliste med navne, adresser og fødselsdatoer på samtlige medlemmer.
 7. Ønske om hvilken forkortelse man gerne ser anvendt for klubben.
 8. Klubbens logo i billede fil format

Ansøgningen om medlemskab behandles af Dansk Ride Forbunds administration på følgende måde:

 1. Gennemlæsning af klubbens ansøgning, herunder godkendelse af forkortelse, vedtægter og sikkerhedsregler.
 2. Klubbesøg af en konsulent fra forbundet med deltagelse af klubbens bestyrelse.
 3. Sagen sendes til udtalelse i distriktet.
 4. Beslutning om foreløbig optagelse sker på førstkommende bestyrelsesmøde i forbundets bestyrelse.
 5. Klubben tilbydes et gratis skilt måler 112 x 90 cm med klubbens navn samt Dansk Ride Forbunds logo på, til at sætte op ved indgangen til rideklubben. Dette tilbydes fra den dato, hvor klubben midlertidigt optages i Dansk Ride Forbund.
 6. Endelig optagelse sker ved førstkommende repræsentantskabsmøde, hvis klubben er repræsenteret.

Ansøgningen med ovenstående oplysninger sendes til:

E-mail: mv@rideforbund.dk
eller
Dansk Ride Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby


Download:
DIFs love vedr. optagelse af klubber (pdf)
Vejledning til udformning af sikkerhedsregler (pdf)
Sikkerhedsregler (pdf)