Hvad leder du efter?

Optagelseskrav

Hvilke krav skal klubben opfylde for at blive optaget i Dansk Ride Forbund?Forudsætningerne for, at en rideklub kan blive optaget i Dansk Ride Forbund, er:

  • at klubben har mindst 50 medlemmer
  • at klubbens vedtægter opfylder Dansk Ride Forbunds og DIFs betingelser til sådanne
  • at klubben har et sæt sikkerhedsregler i henhold til gældende krav fra Dansk Ride Forbund
  • at der samme etablissement kun kan være flere rideklubber, hvis alle klubber er medlem af Dansk Ride Forbund eller et associeret forbund

Hver klub skal betale medlemskontingent til Dansk Ride Forbund. Klubben skal ligeledes betale et medlemskontingent til sit distrikt. Dette kontingent kan variere fra distrikt til distrikt.  

Klubben skal have haft et optagelsesbesøg af en af Dansk Ride Forbunds konsulenter, inden klubbens ansøgning sendes til udtalelese i distriktet.  

Endelig optagelse vil ske på førstkommende repræsentantskabsmøde, hvis klubben er repræsenteret.