Hvad leder du efter?

Vedtægter

Er der krav til klubbens vedtægter?


Hvis klubben ønsker medlemskab af DRF, er der krav til klubbens vedtægter. Se mere her.

Hvis klubben ønsker at modtage tilskud fra kommunen, og er godkendt hertil af kommunen, skal vedtægten leve op til folkeoplysningsloven. Se mere her.

(Jf. DIF og DRFs love, samt folkeoplysningsloven)

Hvornår træder en vedtægtsændring i kraft?
Vedtægtsændringer er kun gældende, når de er vedtaget som foreskrevet i klubbens vedtægt. Som udgangspunkt træder en vedtægtsændring i kraft umiddelbart efter dens vedtagelse på generalforsamlingen. Det er derfor vigtigt, at der i dagsorden for generalforsamling fremgår vedtægtsændring førend valg til bestyrelsen, da ændringer i vedtægten kan have indflydelse på både kandidater og valgproces.

Hvis det er et ønske, at vedtægtsændringen først træder i kraft på et senere tidspunkt, skal dette fremgå af forslaget til vedtægtsændringen.

DRF anbefaler, at det altid fremgår af en vedtægtsændring, hvornår denne træder i kraft, så der ikke opstår efterfølgende tvivl.