Hvad leder du efter?

Sikkerhed i stalden

Gode råd i forbindelse med brand sikkerhed og gode råd til at undgå tyveri.Gode råd i forbindelse med brand sikkerhed

Generelt:
- Rygning forbydes alle steder, husk at opsætte tydelig skiltning
- Oprethold god rengøring ved at fjerne halmspild, spindelvæv m.m.
- Installer timere på alt elektronik, så intet står tændt i længere tid
- Branddøre skal holdes lukkede
- Traktorer og lignende opbevares i særskilte bygninger

El-installationer:
- Fjern alle halogen-, varme- og håndlamper fra stalden
- Få foretaget et eftersyn på elinstallationer
- Få hovedtavlen termografi undersøgt

Halm:
- Bør opbevares i selvstændige bygninger
- Ingen opbevaring på lofter

Alarmer
- Opsæt røgalarmer i alle bygninger
- Overvej opsætning af brandalarm med forbindelse til alarmcentral

Slukningsudstyr
- Opsæt ildslukkere på strategiske steder
- Overvej opsætning af vandfyldte slangevindere
- Husk jævnlig eftersyn/kontrol af udstyret
 

Gode råd til at undgå tyveri

Låse:
- Brug godkendte lås
- Brug gerne mere end en lås til særlige rum

Velfærdsautomater:
- Placeres i rum der kan aflåses
- Tømmes ofte for kontanter

Materiel og udstyr:
- Opbevar rideudstyr i aflåste rum/skabe gerne i aflåste bygninger
- Opbevar maskiner og andet materiel i aflåste rum eller bygninger
- Mærk kontorudstyr såsom PC

Downloads: 

"Brug pæren i stalden" (sikkerhedskampagne i samarbejde med Børneulykkesfonden)