Hvad leder du efter?

Sikkerhed i klubben

Alle klubber under Dansk Ride Forbund er forpligtet til at have et sæt sikkerhedsregler.Ved repræsentantskabsmødet i 2012 blev det besluttet, at alle klubber under Dansk Ride Forbundskal have et sæt sikkerhedsregler. Dette for at højne den generelle sikkerhed i forbundets klubber og for at håndhæve beslutningen om, at brug af ridehjelm.

Nedenfor kan hentes en vejledning til udformning af sikkerhedsregler samt et sæt sikkerhedsregler, der indeholder forbundets mindstekrav til klubbens sikkerhedsregler.

Vejledning til udformning af sikkerhedsregler (pdf)

Sikkerhedsregler (pdf)