Hvad leder du efter?

Sikkerhed

"Sikkerhed først" er en af forbundets 5 værdier. Alle klubber under Dansk Ride Forbund har et sæt sikkerhedsregler.Sikkerhed vil altid være en integreret del af forbundets arbejde og en del af det daglige samvær med hesten. 

Links:
"Falder du af på den?" (sikkerhedskampagne i samarbejde med Børneulykkesfonden 2009)
"Brug pæren i stalden" (sikkerhedskampagne i samarbejde med Børneulykkesfonden)