Hvad leder du efter?

Kontrakter


Næsten alle klubber har behov for at indgå kontrakter, dette være sig med ansatte, opstaldere eller facilitetsejere. Dansk Ride Forbund har prøvet at imødekomme de forskellige kontrakter klubben kan have behov for at tegne ved at udforme forslag og vejledninger til disse. 

Dansk Ride Forbund opfordrer kraftigt til, at klubberne benytter forslagene til de forskellige kontrakter, da disse er gennemprøvede og godkendte af Danmarks Idrætsforbund.

Ansættelseskontrakter
Standardkontrakt for ulønnet medhjælper (pdf) 
Standardkontrakt for lønnet instruktør (pdf)
Ansættelseskontrakt for berider (pdf)
Ansættelseskontrakt for staldmedhjælper (pdf)

Lejekontrakter
Lejekontrakt (pdf)
Lejekontrakt (Word)
Vejledning til standardlejekontrakt (pdf)

Opstaldningskontrakt
​Opstaldningskontrakt (word)
Opstaldningskontrakt (pdf)
Vejledning (pdf)