Hvad leder du efter?

Kommunal støtte

Folkeoplysningsloven beskriver den kommunale støtte til blandt andet rideklubber. Loven er udformet som en rammelov, hvilket betyder, at den enkelte kommune i vid udstrækning udformer sin egen politik på området. Det er derfor nødvendigt, at henvende sig i egen hjemstedskommunen for at forhøre sig om de lokale bestemmelser.


Til hjælp for rideklubben har Dansk Ride Forbund og Danmarks Idrætsforbund udformet brochuren "Kommunal støtte til rideklubber". Det er en en letlæst vejledning omkring hvilke muligheder en rideklub har for at opnå kommunale tilskud.

Kommunal støtte til rideklubber (pdf)

Vil du vide mere, så har Danmarks Idrætsforbund også udgivet en brochure

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter (pdf)

Er du interesseret i at læse bekendtgørelse om Folkeoplysning, som er den rammelov som kommunerne arbejder ud fra, så kan du finde den her: Folkeoplysningsloven

Hal time takster (Lokale tilskud)
Lokaletilskudssatserne i henhold til Folkeoplysningsbekendtgørelsens §11 og §14:

Almindelige lokaler og ridehaller 139,24 kr. pr. time (2020)
Almindelige lokaler og ridehaller 141,33 kr. pr. time (2021)

Taksterne bliver hver år offentliggjort på KLs (Kommunernes Landsforening) hjemmeside.