Hvad leder du efter?

Klubbens regnskab

Et regnskab eller en resultatopgørelse er en oversigt over årets indtægter og udgifter, samt en balance som viser klubbens samlede værdier den sidste dag i regnskabsåret. Alle rideklubber har i deres vedtægter bestemmelser omkring, regnskabsåret, godkendelse af regnskab og valg af kasserer.


Regnskabet er et redskab for både klubbens bestyrelse og medlemmerne. Bestyrelsen bruger regnskabet og den periodiske opfølgning som et styringsværktøj, og klubbens medlemmer kan se, hvordan der er blevet disponeret over klubbens ressourcer. 

Klubbens økonomi er hele bestyrelsens anliggende, men det er kassereren der er ansvarlig for at føre klubbens regnskab. Til hjælp for bestyrelsen og kassereren især har Dansk Ride Forbund udgivet en brochure omkring kassererposten i en rideklub. Folderen "Kassererposten i rideklubben" og et forslag til en kontoplan kan hentes nedenfor.

Læs også:
Hæftet "Momsguide til ridekubber" (pdf)
Hæftet "Skattemæssige forhold for idrætsforeninger" (pdf) 
Hæftet "Momsmæssige forhold for idrætsforeninger" (pdf)
Kassererposten i rideklubben (pdf) 
Forslag til kontoplan (pdf)