Hvad leder du efter?

Klubben som arbejdsgiver

Når en klub har ansatte medfølger en række forhold, man som arbejdsgiver skal være opmærksomme på. Dansk Ride Forbund har udarbejdet en pjece, som tager udgangspunkt i de spørgsmål, som forbundet hyppigst får.


Rideklubben som arbejdsgiver
Har klubben ansatte, er det vigtigt at klubben er klar over de forpligtigelser der er, i forhold til at være arbejdsgiver. Derfor har DRF udarbejdet en pjece, der tager udgangspunkt i de emner som forbundet hyppigst oplever, at der bliver stillet spørgsmål til i relation til ansættelsesforhold.

Læs mere i pjecen "'Rideklubben som arbejdsgiver" (pdf)

Arbejdsplads vurdering - APV
Som det fremgår af pjecen, er det vigtigt, at alle ansatte i rideklubben har en arbejdsplads vurdering. I filen  "Arbejdsplads vurdering - APV?"  kan der læses mere omkring denne systematiske gennemgang af klubben. Nedenfor kan findes eksempler på forslag til udformning af arbejdspladsvurderinger. 

Materiale
"Arbejdspladsvurdering - APV?" (pfd)
Tjekliste til APV for Undervisning (pdf)
Tjekliste til APV for Idrætshaller (pdf) 
Tjeklist til APV for Sport og kultur (pdf) 
Tjekliste til APV for Kontor (pdf)  
Tjekliste til APV for Rengøring (pdf) 
Tjekliste til APV for Landbrug (pdf) 

Fritaget fra APV
Rideklubber der lever op til definitionen af almennyttig og kun benytter sig af frivilligt arbejde, der har karakter af fritidsaktiviteter, er fritaget fra at lave den lovpligtige APV.

Det er Arbejdstilsynet der vurderer om det frivillige arbejde har karakter af fritidsaktivitet og om rideklubben er en almennyttig forening. Der skelnes imellem:

  • Frivilligt arbejde der har karakter af fritidsaktiviteter
  • Frivilligt arbejde der har karakter af almindeligt arbejde

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning