Hvad leder du efter?

Fusion af rideklubber

De kommende års udfordringer med Lov om hold af heste forventes at få stor betydning for de danske rideklubber, i det fire ud af fem klubbers faciliteter skal moderniseres som følge af loven. I den forbindelse er fusion, eller sammenlægning, af rideklubber blevet stadig mere aktuelt og flere klubber er allerede i gang med at fusionere.Der kan være mange årsager til at to rideklubber ønsker at fusionere.

En vellykket fusion af to foreninger kræver et grundigt forarbejde. Fusioner er typisk ikke noget de fleste har erfaringer med, og Dansk Ride Forbund har derfor udarbejdet en fusionsguide til hjælp for de rideklubber, der går i fusionstanker. Guiden er tænkt som et værktøj til at lette og styre arbejdet. Blandt de ting der belyses i guiden er:

  • At tage beslutningen – hvem bør inddrages i beslutningen vedrørende fusion?
  • Værdisæt – hvordan skabes en fælles kultur?
  • Rammerne – hvilke faciliteter har klubberne og hvor skal den fusionerede klub holde til?
  • Ydelser og drift – hvad skal den fusionerede klub tilbyde sine medlemmer?
  • Økonomi – hvordan organiseres denne og hvad med tilskud, aktiver og passiver?
  • Jura – hvordan gøres to selvstændige juridiske enheder til én?

En fusion kan ses som et klubudviklingsprojekt, og Dansk Ride Forbund vil gerne bidrage til processen med gode råd og vejledning i det omfang det er muligt. Vi kan blandt andet tilbyde at lave en medlemsundersøgelse for de fusionerende klubber, lige som vi kan hjælpe med processen om at smelte to klubkulturer sammen til én.

Download:

Guide til fusion af rideklubber (pdf)