Hvad leder du efter?

Fonde og legater

Med en god ansøgning, kan der være penge at hente fra diverse fonde og legater til f.eks. forbedringer af klubbens faciliteter, opstart af nye arrangementer, indkøb af materiale mm.


Her på siden er et lille udsnit de muligheder der er. Ønsker I at gå mere ind i arbejdet med at søge fonde og legater kan der findes mere inspiration på www.legatbogen.dk

Din lokale kommune
Har du styr på hvilke puljer din klub har mulighed for at søge hos kommunen?
Hvis ikke, så kan der måske være penge at hente til projekter i din rideklub. Du kan finde mere information på den enkelte kommunes hjemmeside.

Danmarks Idrætsforbund
Som medlem af Dansk Ride Forbund, er klubben også medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF). Dette giver bl.a. klubben adgang til at søge:

  • DIF og DGIs foreningspulje
    Pulje til støtte for hverdagens fællesskaber i idrætsforeninger og skabe rum til udvikling. Der uddeles årligt ca. 45 millioner kr.
  • Idræt for alle børn
    Pulje til støtte for udsatte unge fra økonomisk vanskeligt stillede forældre til at dyrke idræt

Læs mere om retningslinjer og ansøgningsprocedurer på DIF's hjemmeside

TrygFonden
Fonden arbejder for at skabe en mere tryg hverdag for dig og alle i Danmark, hvorfor fonden støtter projekter, udstyr og kurser der øger trygheden i Danmark. Så skal jeres klub arbejde med et projekt der øger sikkerheden, er det oplagt at kigge nærmere på TrygFonden.

Læs mere om ansøgningskriterier og procedurer på www.trygfonden.dk

Lokal og Anlægsfonden (fond/pulje)
Alle former for foreninger, organisationer, institutioner, fonde og kommuner, der vil bygge og drive faciliteter uden privatøkonomiske interesser, kan søge denne pulje. 

Læs mere her: www.loa-fonden.dk

Friluftsliv
Hvis I er i gang med et projekt hvor friluftslivet er omdrejningspunkt, kan det være en god ide at kigge nærmere på Friluftsrådets pulje Friluftsliv. Her kan der søges tilskud til udvikling af foreningslivet og lokale fællesskaber med friluftslivets som fælles platform. Der er tidligere giver støtte til både projektor og driftstilskud.

Læs mere på www.friluftsraadet.dk/tilskud


Carlsberg Sportsfond
Fonden lægger vægt på, at det der gives støtte til, kommer mange til gode. Der er f.eks. givet støtte til holdtrøjer og fodboldmål.

Læs mere på www.carlsbergsportsfond.dk

Tuborgfondet
Fonden har fokus på at styrke unges mulighed for at udvikle og deltage i fællesskaber. Der kan søges støtte til lokale eller større projekter, som ligger indenfor et af fondets 3 indsatsområder:

  • Styrke unges samfundsengagement
  • Forbedre unges jobmuligheder
  • Udvikle åbne, mangfoldige fællesskaber

Læs mere her: www.tuborgfondet.dk

Nordea-fonden
Fonden støtter det gode liv. Der udbetales hvert år ca. 500 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Projekterne kan være i alle størrelser, men har alle til fælles, at de er til gavn og glæde for mennesker over hele landet.

Læs mere her: www.nordeafonden.dk

Spar Nord Fonden
Fondens donationer skal komme et bredt udsnit af befolkningen til gode. Der støttes projekter, som gavner fællesskabet inden for forskning, foreningsliv samt sociale og kulturelle formål.

Læs mere her: www.sparnordfonden.dk