Hvad leder du efter?

Børneattester

Her finder du information vedrørende børneattester.Lov om indhentelse af børneattester
Siden d. 1. juli 2005 har det været lovpligtigt at alle klubber skal indhente børneattester på trænere, undervisere m.v., før de ansættes til, at have direkte kontakt med børn under 15 år. Dette uanset om vedkommende får løn eller udfører frivilligt arbejde. Pr. 1. juni 2012 er det også blevet lovpligtigt at indhente børneattest på ”personer, der som led i deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn, såfremt ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet har karakter af fast tilknytning”. En børneattest indeholder oplysninger om en person er dømt for sædelighedsforbrydelser mod børn under 15 år og kan indhentes elektronisk hos Det Centrale Kriminalregister.


Hent børneattester elektronisk via digital signatur.

Downloads:

Husk børneattesten (pdf)

Vejledning om at indhente og håndtere børneattester (pdf)

Blanket til indhentelse af børneattest (pdf)

Det uhørte overgreb (pdf)