Hvad leder du efter?

Medlemskaber

Hvordan kan rideklubben begrænse, at kommunen trækker i lokaletilskud for medlemmer over 25 år?


Kommunen behøver ikke at yde aktivitetstilskud til klubbens medlemmer over 25 år, og kommunen har ligeledes mulighed for at trække klubben i lokaletilskud ved deltagelse af medlemmer over 25 år i klubbens aktiviteter. Når kommunen trækker klubben i lokaletilskud, skal dette ske ud fra deltagersammensætningen i den pågældende aktivitet, hvorimod kommunen, når den trækker klubben i aktivitetstilskud, kan gøre dette ud fra klubbens medlemssammensætning. Klubben får dog ikke reduceret sit lokaletilskud på grund af passive medlemmer eller andre voksne over 25 år, der ikke benytter lokalerne, men blot er medlemmer af klubben. Derfor vil det for nogle klubber være en god idé at gøre det muligt for de medlemmer, der alene er medlem af klubben for at være startberettiget til ridestævner, at tegne et stævnemedlemsskab. Bemærk dog, at det ikke er muligt at oprette medlemskaber af en weekends varighed. For at gøre det muligt for medlemmerne at tegne stævnemedlemsskaber, skal følgende være opfyldt:

  • Skal fremgå af klubbens vedtægter
  • Medlemmerne skal være aktive
  • Medlemskabet skal være af minimum tre måneders varighed

Hvis klubben ønsker at benytte denne mulighed, kunne en formulering i vedtægterne lyde således:

”Klubben kan optage følgende medlemmer:

  • Aktive juniormedlemmer til og med det år, de fylder 24
  • Aktive seniormedlemmer fra og med det år, de fylder 25 år
  • Stævnemedlemmer, der ikke har adgang til klubbens faciliteter, men fortsat kan være aktive i ridesporten
  • Passive medlemmer, der ikke kan deltage i klubbens og andre ridesportslige aktiviteter.”