Hvad leder du efter?

Fordeling af roller


Hvem kan vælges som revisor?
I almindelige foreninger er der ikke krav til, at den valgte revisor skal være statsautoriseret eller registreret, og i mange klubber, er det et medlem, der påtager sig rollen, men der kan også sagtens udpeges   udefrakommende regnskabskyndige til at påtage sig opgaven. Dog skal det nævnes, at en revisor for en rideklub ikke selv må sidde i bestyrelsen i den pågældende klub.

Der er fra DRF’s side ikke noget krav om, at en revisor ikke må være i familie med et bestyrelsesmedlem. Dog mener DRF ikke, at det er anbefalelsesværdigt, idet der nemt vil kunne udvikle sig en vis mistillid til revisionen af klubbens regnskab. For at beskytte revisoren mod denne mistillid, anbefales det, at man vælger en revisor, der ikke er familiært tilknyttet til et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Såfremt dette ikke er muligt, kan en løsning være, at der udpeges et uvildigt medlem til at fungere som bisidder ved eventuelle møder omkring revisorens arbejde, der på denne måde vil blive blåstemplet.

Hvilken rolle har dirigenten?
Dirigentens rolle er at sikre, at generalforsamlingen afholdes i overensstemmelse med det foreskrevne i klubbens vedtægt. Det er dermed også dirigentens rolle at være ordstyrer og sikre, at der sker fremdrift i generalforsamlingen i overensstemmelse med den udsendte dagsorden. DRF anbefaler, at bestyrelsen på forhånd tager kontakt til en mulig dirigent, så denne kan forberede sig. Formelt set skal dirigenten dog vælges på generalforsamlingen.

DRF har udarbejdet en drejebog for afholdelse af generalforsamling, som kan findes her (generalforsamling - vedtægter).