Hvad leder du efter?

Daglig klubledelse generelt


Hvordan skal bestyrelsen forholde sig til persondataforordningen (GDPR)?
DIF og DGI har udarbejdet en guide til, hvordan idrætsforeninger lever op til persondataforordningen. Den kan findes her:

DRF anbefaler, at bestyrelsen læser guiden og sørger for, at der bliver udarbejdet følgende:

  • En privatlivspolitik (den skal være tilgængelig på hjemmesiden)
  • Fortegnelsen over de personoplysninger (hvis nogen), som klubben behandler (dette er fortegnelsespligten)
  • En databehandleraftale (hvis klubben har brug for dette)

Ønsker bestyrelsen yderligere vejledning i forhold til persondataforordningen, anbefaler DRF at tage kontakt til en advokat.

Må medlemslister hænges op i rytterstuen eller gøres synlige på klubbens hjemmeside?
Nej, medlemslister må ikke offentliggøres i klubbens rytterstue, på hjemmeside eller andet sted.

(Jf. DIF og DGIs vejledning om persondata – find den her)

Må klubbens afkrydsningsmappe for elevskolen ligge på en stol i ridehuset?
Afkrydsningsmappen må ikke ligge frit fremme, da den svarer til en medlemsliste. Mappen bør låses inde, når underviseren har brug den. Det kan f.eks. ske på kontoret eller i en kasse/et skab i ridehallen eller i stalden.

(Jf. DIF og DGIs vejledning om persondata – find den her

Skal klubben have en krypteret mail?
Det er kun nødvendigt med en krypteret mail, hvis der er tale om mails indeholdende personfølsomme oplysninger eller CPR nr.

Læs mere om, hvad personfølsomme oplysninger er, på Datatilsynets hjemmeside

Vi har mistanke om, at der har foregået seksuel krænkelse af et barn/ en ung, hvad gør vi?
Hvis bestyrelsen får mistanke om, at der er sket seksuel krænkelse af et barn eller en ung, skal DIF underrettes. Herefter vil DIF tage stilling til, hvordan sagens videre forløb skal være. Find en DIF-kontaktperson og gode råd om forebyggelse her.

DRF anbefaler, at bestyrelsen, som forebyggelse, er opmærksom på at få indhentet børneattester og udarbejde en politik/ leveregler for området.

Hvordan kan bestyrelsen skabe gode rammer for det sociale liv i klubben?
Glade medlemmer betyder fastholdelse og større engagement. Derfor er det vigtigt at bestyrelsen overvejer, hvordan der kan skabes gode rammer for det sociale liv i klubben.

DRF anbefaler, at bestyrelsen udarbejder (enten alene eller sammen med medlemmerne til en medlemsaften) et sæt leve- og eller ordensregler for klubbens medlemmer.