Hvad leder du efter?

Ansatte


Hvornår skal vores ansatte have en kontrakt?

DRF anbefaler, at bestyrelsen følger ansættelsesbevisloven. Her fremgår det, at hvis en ansat har mere end 8 timer i gennemsnit pr. uge, har arbejdsgiver (bestyrelsen) oplysningspligt.

Læs mere om rollen som arbejdsgiver i DRFs pjece ”Klubben som arbejdsgiver”. Find den her (vedtægter - klubben som arbejdsgiver).

(Jf. Ansættelsesbevisloven: Lovbekendtgørelse nr. 240 af 17. marts 2010 og DRFs pjece ”Klubben som arbejdsgiver”)

Er der særlige regler i forbindelse med ansættelse af unge under 18 år?

Ja, der er særlige regler, hvis klubben vælger at ansætte unge under 18 år. Dette uanset om ansættelsesforholdet er med eller uden løn.

Læs mere om reglerne i DRFs pjece ”Klubben som arbejdsgiver” her (vedtægter - klubben som arbejdsgiver).

Ønsker bestyrelsen yderligere rådgivning, anbefaler DRF, at klubben bliver meldt ind i Dansk Erhverv. Gennem medlemskab af DRF, kan klubben opnå full-service medlemskab af Dansk Erhverv til en kraftigt reduceret pris.

Læs mere om full-service medlemskab af Dansk Erhverv til reduceret pris her (Dansk Erhverv - Råd og vejledning)

Kan DRF hjælpe med juridisk rådgivning i forhold til vores ansatte og deres forhold?

DRF har udarbejdet pjecen ”Klubben som arbejdsgiver”. Ønsker bestyrelsen yderligere rådgivning, anbefaler DRF, at klubben bliver meldt ind i Dansk Erhverv. Gennem medlemskab af DRF, kan klubben opnå full-service medlemskab af Dansk Erhverv, til en kraftigt reduceret pris.

Læs mere om full-service medlemskab af Dansk Erhverv til reduceret pris her (Dansk Erhverv - Råd og vejledning)..

Find DRFs pjece ”Klubben som arbejdsgiver” her (vedtægter - klubben som arbejdsgiver)

En af vores ansatte er kommet til skade, har vi en forsikring?

Via klubbens medlemskab af DRF, har klubben en arbejdsskadeforsikring gennem TRYG. Forsikringen dækker både ansatte med løn og frivillige, så længe at personerne udfører en opgave for klubben efter aftale med klubben.

Læs mere om arbejdsskadeforsikringen her

Hvornår skal bestyrelsen indhente børneattester?

Der skal indhentes børneattester på personer der skal fungere som trænere, instruktører, holdledere eller lærere for børn under 15 år. Det gælder også vikarer, hvis der er tale om en fast tilknytning til klubben.

Børneattester kan bestilles online her.

(Jf. Bekendtgørelse nr. 362 af 02. april 2014: Bekendtgørelse af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv. og Bekendtgørelse nr. 289 af 18. marts 2015: Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger mv. inden for kulturministeriets ressortområde.)