Hvad leder du efter?

Økonomi

Hvad kan bestyrelsen gøre, hvis et medlem ikke betaler?


DRF anbefaler, at klubben har en rykkerprocedure – og at denne overholdes.

  • Kontingent: Af klubbens vedtægt bør det fremgå, hvordan procedure er i forhold til manglende betaling af kontingent.
  • Elevskole: klubben bør have en rykkerprocedure, der også forholder sig til, hvordan underviser håndterer, hvis en elev ikke har betalt.
  • Opstaldning: DRF anbefaler, at klubben har kontrakter med deres opstaldere (der kan findes en standartkontrakt her på hjemmesiden). DRF anbefaler, at der opkræves et depositum ved aftalens indgåelse. Depositum bør svare til en måneds opstaldning, så klubbens udgifter er dækket, hvis opstalder ikke betaler rettidigt.

Hvad er klubbens kontingent til Dansk Ride Forbund?
DRF anbefaler, at klubbens bestyrelse sætter sig ind i DRFs kontingentstruktur. Læs mere her

Kan bestyrelsen udbetale godtgørelse?
Bestyrelsen kan udbetale godtgørelse ved fremvisning af kvittering for det pågældende indkøb. Det er også muligt at betale skattefri godtgørelse. Bestyrelsen kan læse DIFs pjece om skattefri godtgørelse her.