Hvad leder du efter?

Bliv certificeret - Kontakt DRF

Læs om tilmelding og certificeringsproces.


 

Hvordan opstartes en certificeringsproces?
DRF’s administration vil aktivt kontakte klubber med henblik på at præsentere certificeringsordningen, og hvilke fordele
og muligheder der indgår heri, samt motivere klubberne til at indgå i ordningen. Administrationen vil søge at arrangere
og invitere til møder i distriktsregi, men der kan også aftales individuelle klubmøder og -besøg.

Kontakt til Dansk Ride Forbund:
Klubber og ’private’ elevskoler der ønsker indgå i DRF’s certificeringsordning skal kontakte DRF’s administration.
E-mail: certificering@rideforbund.dk eller tlf.: 43 26 28 28.
Herefter vil klubben blive kontaktet med henblik på planlægning af ’første’ møde, hvor ’certificeringsaftalen indgås og de ’grundlæggende rammer for god klubdrift og -administration drøftes. Endvidere gennemgås hvad der, jf. certificeringernes krav og standarder skal ’løftes’, udarbejdes og dokumenteres, hvordan arbejdsopgaverne fordeles samt div. deadlines.


Læs mere om certificering i Dansk Ride Forbund her.