Hvad leder du efter?

Certificering

Dansk Ride Forbunds certificeringsordning har til formål at skabe en skarp profil af forbundets klubber, så medlemmer og interessenter nemmere kan orientere sig. En certificering indenfor et givent område, er således forbundets blåstempling og anbefaling af rideklubben.


Formål med certificering
DRF’s certificeringsordning skal fungere som et stærkt udviklings- og kvalitetssikringsværktøj for klubberne. Opnåelse af en certificering er vidne om, at klubben har tilvejebragt en række sikkerheds- og kvalitetsmæssige handlinger på vegne af klubbens medlemmer, som sikrer, at klubbens drift og forskellige aktiviteter lever op til de fastsatte krav og standarder. En certificering er også en anerkendelse af, at klubben har truffet nogle bevidste valg der, på vegne af medlemmerne, sigter efter at drive en klub/forening på et stærkt demokratisk og åbent grundlag, der leverer aktiviteter af høj kvalitet til medlemmerne.
 
DRF certificeringer:
DRF klubber:
Klubber som er medlem af DRF kan blive certificeret i en eller alle af nedenstående certificeringer:
  • Sikkerhed
  • Elevskole
  • Lærested
  • Bæredygtighed
Private elevskoler:
Private elevskoler som ikke er medlem af DRF kan blive certificeret i nedenstående certificering:
  • Sikkerhed
  • Elevskole

 

Som ledelse og bestyrelse i Vestbyens Rideklub ønskede vi at få klubben certificeret indenfor sikkerhed og elevskole, da netop elevskolen er det primære omdrejningspunkt i klubben. Igennem certificeringsprocessen har vi fået verificeret, at klubbens sikkerhed og undervisning/aktivitet i elevskolen lever op til nogle kvalitetssikrede generelle krav. Således kan vi nu videreudvikle vores klub og foreningsliv, velvidende at vores fundament er af en høj standard. Vi har været 100 % tilfredse med certificeringsforløbet. DRF’s repræsentant, Maibritt Viffeldt har været positiv, hjælpsom og hurtig under hele processen. Selve forløbet har været ligetil og meget overskueligt.

Cecilie Andreasen

Daglig leder - Vestbyens Rideklub
DRFs certificeringsordning er en oplagt mulighed for at få gennemgået og optimeret klubbens rutiner, samtidig med at det giver medlemmerne - også de kommende - gode muligheder for at få optimale vilkår at dyrke ridesport under. Ordningen giver også et godt udgangspunkt for forhandlinger med f. eks kommunen og andre eksterne parter.

Dorte Paludan

Formand - Stutsborg Rideklub