Hvad leder du efter?

Om puljen

Herunder finder I mere information om, hvad der kan søges støtte til, hvordan midlerne fordeles mm.


New column

Dét kan I søge støtte til
Midlerne kan i år søges til aktiviteter/investeringer/tiltag, som har til formål at rekruttere nye medlemmer og/eller genaktivere nogle af dem, I har mistet under corona-pandemien. #aktivesammen-kampagnen er nemlig en del af DRF’s øgede fokus på rekruttering og genrekruttering til ridesporten generelt i kølvandet på corona. Der kan igen i år søges om beløb mellem 5.000-30.000 kr. pr. klub, og der er åbent for ansøgninger i perioden 6. maj til 6. juni.

Fordeling af de indsamlede midler
Pengene fra initiativet går ubeskåret til klubberne. Til forskel fra sidste år bliver midlerne ikke nødvendigvis fordelt ligeligt blandt alle 12 distrikter. Vi vil nemlig gerne sikre os, at pengene ender der, hvor de gør mest gavn, og da der kan være store forskelle på, hvordan klubber i forskellige dele af landet er blevet påvirket af pandemien, indgår alle ansøgninger altså i én stor pulje. Efter den 6. juni vil DRF’s administration – med sparring fra de respektive distrikter – vurdere jeres ansøgninger, og vi forventer at kunne udbetale støttemidlerne til de udvalgte klubber den 7. juli.

Krav til brug af tildelt støtte
Støtten kan udelukkende benyttes til det ansøgte formål. Klubben er forpligtet til, senest 4 måneder efter bevillingen er modtaget fra DRF, at have forbrugt pengene til det ansøgte formål. DRF’s administration vil i løbet af efteråret kontakte de klubber, der har modtaget støtte. Dels for at sikre, at pengene er gået til det ansøgte formål, men mest af alt for at få input til at skrive og dele de gode historier fra klubberne med resten af ridesporten.