Hvad leder du efter?

Rideklub & elevskole

DRF sikkerhedskursus


New column

For at få udbredt så meget nødvendig viden om sikkerhed i ridesporten, som muligt, har vi udviklet et online sikkerhedskursus, som er tilgængeligt for alle. Kurset er opdelt i fem emner:

  • Generel sikkerhed
  • Sikkkerhed i stalden
  • Sikkerhed på ridebanen
  • Sikkerhed på folden
  • Sikkerhed for besøgende og særlige brugere

Hvert emne afsluttes med en quiz for at teste din viden, dette er blot for egen vinding og registreres ingen steder.

Kurset er relevant for alle, der færdes blandt heste, blandt andre ryttere, forældre og gæster i rideklubber. DRF anbefaler alle rideklubber at have dette kursus liggende tilgængeligt på rideklubbens hjemmeside og opfordrer alle medlemmer samt alle, der færdes i rideklubben, til at tage kurset.

Link til Dansk Ride Forbunds sikkerhedskursus