Hvad leder du efter?

Rideklub & elevskole

Sikkerhed

"Sikkerhed først" er en af forbundets 5 værdier. Alle klubber under Dansk Ride Forbund har et sæt sikkerhedsregler.


Ved repræsentantskabsmødet i 2012 blev det besluttet, at alle klubber under Dansk Ride Forbund skal have et sæt sikkerhedsregler. Dette for at højne den generelle sikkerhed i forbundets klubber og for at håndhæve beslutningen om, at brug af ridehjelm.

Nedenfor kan hentes en vejledning til udformning af sikkerhedsregler samt et sæt sikkerhedsregler, der indeholder forbundets mindstekrav til klubbens sikkerhedsregler.

Vejledning til udformning af sikkerhedsregler (pdf)

Sikkerhedsregler (pdf)

Sikkerhedskursus

For at få udbredt så meget nødvendig viden om sikkerhed i ridesporten, som muligt, har vi udviklet et online sikkerhedskursus, som er tilgængeligt for alle. Kurset er opdelt i fem emner:

  • Generel sikkerhed
  • Sikkkerhed i stalden
  • Sikkerhed på ridebanen
  • Sikkerhed på folden
  • Sikkerhed for besøgende og særlige brugere

Hvert emne afsluttes med en quiz for at teste din viden, dette er blot for egen vinding og registreres ingen steder.

Kurset er relevant for alle, der færdes blandt heste, blandt andre ryttere, forældre og gæster i rideklubber. DRF anbefaler alle rideklubber at have dette kursus liggende tilgængeligt på rideklubbens hjemmeside og opfordrer alle medlemmer samt alle, der færdes i rideklubben, til at tage kurset.

Link til Dansk Ride Forbunds sikkerhedskursus

Læs også:
Sikkerhed i stalden (pdf)

Sikkerhed i trafikken (pdf)