Hvad leder du efter?

Ryttermærke 3

Emner i Ryttermærke 3:


Ryttermærke 3: Øvet
Dette niveau henvender sig til eleven, der har bestået Ryttermærke 1 og 2. Eleven har nu basisviden omkring op- og afsadling, hestens udstyr, røgt og pleje, hestens adfærd og kan de basale ting i ridningen. Ryttere i elevskolen, der allerede har færdighederne i Ryttermærke 1 og 2, kan indstilles direkte til ryttermærkeprøve 1 og 2 og starte på et elevhold for øvede. Elever på dette niveau vil ofte være teenagere eller ældre.

Målet er at bygge videre på de færdigheder og den viden, eleven har tilegnet sig i Ryttermærke 1 og 2. Efter endt modul vil eleven være i stand til at:

 • kende og efterfølge regler og sikkerhedsmæssige aspekter ved ridning i trafikken og i naturen.
 • kende og anvende de forskellige indlæringsprincipper for heste.
 • kontrollere, tilpasse og vedligeholde hestens udstyr samt have kendskab til forskellige typer af udstyr.
 • foretage et dagligt sundhedseftersyn af hesten og kende til de mest almindelige sygdomme, samt vide hvornår man skal bede om hjælp.
 • vide, hvem der har ansvar for hestens trivsel og velfærd samt etik i forhold til afstraffelse og mishandling.
 • kunne ride de fleste voltefigurer i alle gangarter samt have opnået så meget kontrol over egen krop, at eleven kan kombinere og udnytte de forskellige hjælpere korrekt.

Under materiale, i menuen til venstre, finder du/I:

 • Fagplan for Ryttermærke 3, som inkluderer læringsmål. Det er fagplanen der er pensum for dette ryttermærke og dermed den der skal undervises ud fra.
 • Lektionsbeskrivelser, der kan bruges som inspiration til, hvordan en lektion på dette niveau kan se ud, såfremt man som klub vælger at integrere ryttermærkerne i elevskolen.
 • Øvelsesark til eleverne, så de kan øve sig derhjemme, i rytterstuen eller lign.
 • Videoer der understøtter fagplanen og undervisningen. 
 • Diplomer, som klubben kan uddele til eleverne når en given ryttermærkeprøve er gennemført.
 • Printvenlige emneoversiger der kan hjælpe undervisere med at bevare overblikket over hvad der er undervist i på hvert enkelt hold.