Hvad leder du efter?

Ryttermærke 2

Emner i Ryttermærke 2:


New column

Ryttermærke 2: Let øvet
Dette niveau henvender sig til eleven, der har fået første introduktion til heste og ridning gennem læringsmålene i Ryttermærke 1, og som efterfølgende har bestået ryttermærkeprøve 1. Ryttere i elevskolen, der allerede har færdighederne i Ryttermærke 1, kan indstilles direkte til ryttermærkeprøven og starte på et elevhold for let øvede.

Målet er at bygge videre på de færdigheder og den viden, eleven har tilegnet sig i Ryttermærke 1, der gør eleven i stand til at:

 • forstå formålet med etiske regler i forbindelse med omgang med heste
 • klargøre en hest til ridning
 • have kendskab til hestens signalement
 • have kendskab til hestens naturlige adfærd og dennes betydning for brug af tamhesten
 • i ridning kende og anvende de forskellige hjælpere (naturlige og kunstige) samt kunne ride i alle tre gangarter

Under materiale, i menuen til venstre, finder du/I:

 • Fagplan for Ryttermærke 2, som inkluderer læringsmål. Det er fagplanen der er pensum for dette ryttermærke og dermed den der skal undervises ud fra.
 • Lektionsbeskrivelser, der kan bruges som inspiration til, hvordan en lektion på dette niveau kan se ud, såfremt man som klub vælger at integrere ryttermærkerne i elevskolen.
 • Øvelsesark til eleverne, så de kan øve sig derhjemme, i rytterstuen eller lign.
 • Videoer der understøtter fagplanen og undervisningen. 
 • Diplomer, som klubben kan uddele til eleverne når en given ryttermærkeprøve er gennemført.
 • Printvenlige emneoversiger der kan hjælpe undervisere med at bevare overblikket over hvad der er undervist i på hvert enkelt hold.