Hvad leder du efter?

Online ryttermærkeprøve

Her kan du læse om online ryttermærkeprøver.Kom igang med Ryttermærkeprøverne: 

Step 1 - Registrering af ryttermærkeansvarlig:
For at rideklubben kan indstille elever til ryttermærkeprøver, skal klubben, min. 14 dage før prøveafholdelsesende, sende en mail til elevskole@rideforbund.dk med følgende oplysninger:

 • Rideklubbens navn
 • Personen fra rideklubben der skal kunne indstille til ryttermærkeprøver (1 person per rideklub)
  • Personens navn 
  • Personens DRF-nummer/licensnummer

Når ovenstående er registreret i systemet hos DRF, så kan den valgte person (ryttermærkeansvarlige) indstille elever til ryttermærkeprøver for rideklubben.

Step 2 - Elever og Go!:
Det er vigtigt at alle elever har oprettet en Go!-profil og har den pågældende rideklub som foretrukken rideklub, dette anbefaler vi er gjort min. 7 dage før prøveafholdelse. Vi har lavet en videoguide til hvordan man opretter en Go!-profil og hvad der er vigtigt at huske ift. ryttermærkeprøverne som elev. Her vises også hvordan man finder elevens/brugerens DRF-nummer, som skal videregives til rideklubben. Denne videoguide kan I som klub med fordel bede forældre eller andre relevante personer om at benytte sig af. Se videoguiden lige her: 


Når profilen er oprettet er det vigtigt at tjekke at der er valgt foretrukken klub. På billedet herunder ses hvordan Go!-profilen skal se ud under ”Mine Klubber” når profilen skal være klar til at tage en ryttermærkeprøve. Eleven/rytterens egen rideklub skal vælges i feltet ”Vælg foretrukne klub ved tilmelding – se gul markering på billedet herunder. Det er IKKE nok blot at have rideklubben under ”Mine Klubber”. Step 3 - Bestil Ryttermærkenåle hos DRF:
Lige så snart klubben har en dato for afvikling af en given ryttermærkeprøve sendes en mail, min. 14 dage før, til elevskole@rideforbund.dk med følgende oplysninger: 

 • Dato for prøve
 • Hvilken prøve afholdes? (Ryttermærke 1, 2 eller 3) 
 • Antal elever der skal til prøve/prøver
 • Hvilken adresse skal ryttermærkenålene sendes til? (inkl. navn på modtager)

Derefter sender DRF ryttermærkenåle til klubben, som I kan videregive til eleverne ved gennemførsel af prøven. Det er vigtigt, at DRF bliver oplyst om ovenstående i god tid, min. 14 dage før prøveafholdelse, så ryttermærkenålene når frem med posten i tide. Både ryttermærkenåle samt det at få dem tilsendt er helt gratis for klubberne.

Hvis I ønsker, kan I også downloade og printe ryttermærkediplomer her, som I kan uddele til eleven sammen med ryttermærkenålen.  

Step 4 - Indstilling af elever:
Når rideklubbens ryttermærkeansvarlige person er registreret (Step 1), så kan denne indstille eleverne til ryttermærkeprøver via Go!. Indstil eleverne i god tid, gerne min. 5 dage før prøveafholdelse, så DRF kan hjælpe såfremt der skulle være tekniske problemer. Derfor er det også vigtigt at indsamle elevernes DRF-numre i god tid. Vi har lavet en guide til hvordan man indstiller elever til ryttermærkeprøve, se den lige her: 


Step 5 - Eleverne skal til prøve:
Eleverne tilgår prøverne, som de er blevet indstillet til af den ryttermærkeansvarlige for klubben, på følgende måde: 

 • Eleven logger ind på sin Go!-profil
 • Eleven trykker på "Mine Oplysninger"
 • Eleven finder overskriften "Ryttermærker"
 • Eleven trykker på den røde knap "Tag Ryttermærke..."
 • Ryttermærkeprøven åbner og eleven kan nu tage prøven

Step 6 - Når eleverne har gennemført:
Når eleven er færdig med prøven, er det vigtigt at de afslutter prøven helt og tjekker at de har fået et Ryttermærkebadge på deres Go!-profil. Dette tjekker eleven på følgende måde:

 • Eleven går ind på sin Go!-profil
 • Eleven trykker på "Mine Oplyninger".
 • Såfremt eleven har gennemført prøven, vil der vises et badge/logo under overskriften "Ryttermærker".
 • Hvis der ikke vises et badge/logo her, så vil der være en rød knap "Tag Ryttermærke..." under overskriften "Ryttermærker"
 • Eleven starte nu starte forfra med prøven, det er derfor vigtigt at man afslutter prøven ordentligt. Eleven starter forfra med prøven ved at trykke på den røde knap "Tag Ryttermærke...". 

Klubben uddeler de tilsendte Ryttermærkenåle og eventuelt diplomer til eleverne.