Hvad leder du efter?

Online ryttermærkeprøve

Her kan du læse om online ryttermærkeprøver.


Online ryttermærkeprøver

Online ryttermærkeprøver
Ryttermærkeprøverne tages online via Go! Alle elever, der vil tage en prøve, skal derfor have oprettet en gratis Go!-profil. Prøverne tages i kontinuerlig rækkefølge, dvs. at eleven skal have gennemført Ryttermærkeprøve 1 inden eleven kan tage Ryttermærkeprøve 2 osv. Når eleven er klar til at tage en Ryttermærkeprøve, skal klubben indstille eleven til prøven via Go!. Det er kun muligt for klubber at indstille elever til prøverne. Man kan ikke som privatperson tilgå prøverne uden at være indstillet af en klub. 

Prøverne kan tages på både smartphone, tablet og computer. Spørgsmålene i prøverne bliver ikke stillet i samme rækkefølge, hvilket betyder at eleverne/rytterne kan sidde sammen og tage prøverne i en rytterstue eller lign. uden at kunne kigge ved hinanden. Ved gennemførsel af en Ryttermærkeprøve får eleven tildelt en fysisk ryttermærkenål, samt et badge på Go!, som en anerkendelse af dennes færdigheder, viden om samt forståelse for hesten.

Som følge af, at børn ned til 7-års alderen kan tage ryttermærkeprøver, er prøverne indstillet således, at alle elever består prøverne. Hvis eleven svarer forkert på et spørgsmål, bliver spørgsmålet stillet igen indtil eleven svarer korrekt. På denne måde undgår vi, at eleven får en dårlig oplevelse med det, at gå til prøve, samtidig med at der er en læring i at finde det korrekte svar efter at have svaret forkert. 

Videoguide
Oprettelse af Go!-profil: 
Her finder du en guide, der viser, hvordan du opretter en Go!-profil.

Indstilling af elever: (kommer snart)
I denne guide viser vi, hvordan du som ryttermærkeansvarlig/underviser indstiller elever/ryttere til Ryttermærkeprøve, samt hvordan man som elev/rytter tilgår prøven.

Ryttermærkenåle og diplom
Når I som klub ved hvornår I vil afholde ryttermærkeprøver, skal klubben sende en mail til elevskole@rideforbund.dk med følgende informationer:

Hvilken ryttermærkeprøve afholdes der? (evt. flere)
Hvornår skal ryttermærkeprøven afholdes? 
Hvor mange elever skal til prøve? (per ryttermærke)
Hvilken adresse skal ryttermærkenålene sendes til?

Derefter sender DRF det rigtige antal ryttermærkenåle til klubben, som I kan videregive til eleverne ved gennemførsel af prøven. Det er vigtigt, at DRF bliver oplyst om ovenstående i god tid, så ryttermærkenålene når frem med posten i tide. Send derfor gerne en mail med antal elever og hvilken ryttermærkeprøve eleverne skal tage minimum 14 dage inden prøveafholdelse. Både ryttermærkenåle samt det at få dem tilsendt er helt gratis for klubberne.

Hvis I ønsker, kan I også downloade og printe ryttermærkediplomer her, som I kan uddele til eleven sammen med ryttermærkenålen.  

Socialt arrangement
Vi opfordrer alle klubber til at afholde de online ryttermærkeprøver som et socialt arrangement i klubben, da det sociale aspekt er af stor værdi for den enkelte elev og det generelle sammenhold i elevskolen. Ryttermærkeprøverne kan med fordel tages i en rytterstue/opholdslokale, hvor eleverne tager prøven samtidig, og hvor der efterfølgende vil være en overrækkelse af ryttermærkenåle og eventuelle diplomer. Som klub må I meget gerne gøre lidt ekstra ud af arrangementet, hvor I. f.eks inviterer nogle forældre, der kan medbringe kage, snacks og drikkelse, samt sørge for, at eleverne får en hyggelig og social dag sammen.