Hvad leder du efter?

DiciplinærudvalgetDansk Ride Forbund har to dømmende udvalg: Appeludvalget og Disciplinærudvalget. Ingen medlemmer eller suppleanter af de to udvalg kan være ansat i Dansk Ride Forbund eller frivillig i andre dele af Dansk Ride Forbunds permanente driftsorganisation. Ingen medlemmer må deltage i behandling af sager, hvor deres habilitet kan drages i tvivl. Ingen personer kan være medlem af begge udvalg.

Udvalgets opgaver er

  • At være første instans ved alle sager om mishandling, misbrug eller uetisk anvendelse af heste og ved sådanne sager at anmode Dansk Dyrlægeforening udpege en hestekyndig dyrlæge, der deltager på lige fod med udvalgets øvrige medlemmer i behandling af sagen;
  • At være første instans ved alle appellerede sager om uoverensstemmelser i Dansk Ride Forbunds organisation;
  • At være anden og sidste instans for alle appellerede sager pådømt af stævnejuryer;
  • Af egen drift at afgøre en sag, hvis udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen.

Ingen sager om ridekonkurrencer og resultaterne heraf kan appelleres. Disciplinærudvalgets øvrige kendelser kan inden fire uger fra bekendtgørelsen for parterne appelleres til Appeludvalget.

Klageskema (PDF) til sager, der ønskes behandlet i disciplinærudvalget
Vejledning
 (PDF) til udfyldelse af skemaet

Henvendelse til disciplinærudvalget sendes til disciplinaerudvalg@rideforbund.dk

Forretningsorden for Disciplinærudvalget

Kendelser i 2020
Kendelse vedr. Klage over eksklusion m.m.
Kendelse vedr. Klage over opsigelse af bokse.
Kendelse vedr. Klage over ikke etisk korrekt behandling af hest.
Kendelse vedr. Klage over manglende efterlevelse af kendelse
.