Hvad leder du efter?

Frivillighedsstrategi

Der er mange frivillige ude i klubberne, men der er næsten altid plads til flere. Det kan være en udfordring at tiltrække og fastholde tilstrækkelig mange frivillige til at holde aktiviteterne i klubberne ved lige, og det kræver, at der lægges en seriøs plan og formuleres en strategi for arbejdet. Den udfordring håber forbundet at imødekomme med frivillighedsstrategien. Således at klubberne kan yde en målrettet indsats i forhold til at rekruttere og fastholde frivillige.