Hvad leder du efter?

Distriktsudvalget (DISU)

Distriktsudvalget består af repræsentanter for distrikterne 1-14.Distriktsudvalget er bindeleddet mellem klubber og DRF’s administration og bestyrelse. I samarbejdet mellem distriktsudvalg, administration og bestyrelse vægtes den direkte kommunikation højt.

Distriktsudvalget rådgiver DRF´s Afdeling Sport, administration og bestyrelse ift. reglementsændringer og andre relevante forhold, der vedrører og har indflydelse på klubbernes hverdag og drift.

Distriktsudvalget medvirker til, at DRF’s regler følges af de enkelte klubber. Der afvikles et årligt møde mellem repræsentanter fra Afdeling Sport, distriktsudvalget og administration, hvor reglementsændringer præsenteres af disciplinudvalg til rådgivende kommentering af distriktsudvalget.

Forretningsorden for Distriktsudvalget findes her.

Møder i Distriktsudvalget:

Dato Referat
15/9-2020 Referat