Hvad leder du efter?

Æresmedlemmer

Repræsentantskabet kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne æresmedlemmer. Et forslag om udnævnelse af æresmedlemmer skal sættes under afstemning uden forhandling.Dansk Ride Forbund har følgende æresmedlemmer:

Navn År for udnævnelse
Bent Neergaard 2005
Ingrid Salquist 2005
Hanne Valentin 2005