Hvad leder du efter?

DRF

Æresmedlemmer

Repræsentantskabet kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne æresmedlemmer. Et forslag om udnævnelse af æresmedlemmer skal sættes under afstemning uden forhandling.Dansk Ride Forbund har følgende æresmedlemmer:

Navn År for udnævnelse
Bent Neergaard 2005
Ingrid Salquist 2005
Hanne Valentin 2005