Hvad leder du efter?

DRF

Persondatapolitik

Vi behandler personoplysninger og har derfor denne persondatapolitik, hvor du kan læse til hvilke formål og hvordan vi behandler dine personoplysninger. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser.


New column

Find DRF's persondatapolitik i én samlet PDF her.

Dansk Ride Forbund (herefter ”Forbundet”) er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Vi arbejder for 

 • at udvikle og udbrede samspillet mellem hest og menneske med fokus på sikkerhed for begge parter, trivsel og sundhed for hesten og harmoni mellem alle
 • at være en effektiv interesse- og serviceorganisation for rideklubberne og deres medlemmer 
 • at varetage dansk ridesports interesser i forhold til nationale og internationale organisationer.  

For at forbundet kan udføre disse opgaver, er vi nødt til at have viden om vores klubber, frivillige og ryttere. Nedenfor kan du læse om, hvilke personoplysninger vi registrerer om dig, hvad vi bruger personoplysningerne til samt dine rettigheder herved. Oplysning om behandlingen af persondata om forbundets ansatte gives samtidig med tilbud om ansættelse og er ikke omfattet af denne politik.

DATAANSVARLIG
Forbundet er ansvarligt for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

FORMÅL MED BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Dine personoplysninger behandles til følgende formål:

 • kontakt til klubben, frivillige og de af klubben oplyste kontaktpersoner med informationer, der er relevante for den funktion, du varetager i rideklubben
 • rådgivning og vejledning af rideklubberne
 • afholdelse af repræsentantskabsmøde, temamøder, konferencer og lignende 
 • planlægning, afholdelse og kontakt vedrørende forbundets kurser 
 • udsendelse af nyhedsbreve og materialer
 • kontakt til dig om relevante forhold for ryttere 
 • brug af billeder taget i og omkring ridebanen
 • registrering af rytterklassificering samt udveksling af dette med mellem klubber via Equipe (sker kun, hvis du har en Go! profil) 
 • eventuel registrering på en eller flere ranglister
 • opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og historiske formål – som fx danmarksmestre eller lignende
 • udstedelse og fremsendelse af officialskort til officials
 • udsendelse af magasinet "Ridehesten" til forbundets udvalgsmedlemmer   

VI BEHANDLER PERSONOPLYSNINGER PÅ
Klubbens frivillige
Vi behandler alene almindelige personoplysninger i form af fødselsdato, navn, adresse, telefonnumre, e-mail og funktion i klubben. Klubbens bestyrelsessammensætning er på DRF Go! offentligt tilgængeligt med visning af almindelige personoplysninger. 

Forbundets frivillige
Vi behandler alene almindelige personoplysninger i form af fødselsdato, navn, adresse, telefonnumre, e-mail og funktion som frivillig. Din funktion som frivillig er via DRF Go! offentligt tilgængeligt med visning af almindelige personoplysninger. I forbindelse med refusion af udgifter og udbetaling af kørselsgodtgørelse vil vi tillige registrere CPR nummer og bankkonto. For officials vil der også ske registrering af kvalifikationer, kursusdeltagelse og evt. evalueringer/klager af relevans for funktionen som official.

Licensryttere 
Vi behandler alene almindelige personoplysninger i form af fødselsdato, navn, adresse, telefonnumre, e-mail og rytterstatus. På DRF Go! vil dit navn, din rytterstatus og dine stævneresultater fremgå synligt for alle. Din e-mail, adresse, telefonnummer og fødselsdato vil ved stævnetilmelding blive tilgængelig for danske stævnearrangører via Equipe.

Landsholdsryttere og ryttere med international licens
Vi behandler alene almindelige personoplysninger i form af fødselsdato, navn, adresse, telefonnumre, e-mail og rytterstatus. På DRF Go! vil dit navn, din rytterstatus og dine stævneresultater fremgå synligt for alle. Din e-mail, adresse, telefonnummer og fødselsdato vil ved stævnetilmelding blive tilgængelig for danske stævnearrangører via Equipe. Såfremt du bliver udtaget til en elitetrup eller indløser en international licens, registrerer vi yderligere en række oplysninger om dig til brug for deltagelse i turneringer, træningssamlinger og din generelle udvikling som rytter, såvel som billede, trænings- og testresultater, foto- og videooptagelser.

Kursusdeltagere
Vi behandler alene almindelige personoplysninger i form af fødselsdato, navn, adresse, telefonnumre, e-mail med registrering af kursusdeltagelse samt eventuel afledt kvalifikation.

Særskilt for Rideskolemanageruddannelsen og Rideinstruktør- og Berideruddannelsen
Vi behandler og passer godt på alle elevers personoplysninger som vi bliver betroet med, når de er tilmeldt Rideskolemanageruddannelsen og Rideinstruktør- og Berideruddannelsen. Vi behandler dem i overensstemmelse med gældende lovgivning.
For vi kan administrere dit uddannelsesforløb, er der er personoplysninger, vi er nødt til at have, når du er tilknyttet Rideskolemanageruddannelsen eller Rideinstruktør- og Berideruddannelsen hos Dansk Ride Forbund. Det er bl.a. dit navn, adresse, kontaktinfo, CPR-nr., evt. tidligere eksamensbeviser, dine karakterer undervejs i uddannelsen, dine praktikaftaler, dine eventuelle sygemeldinger, funktionsnedsættelse m.m.

Personoplysninger af denne art har vi hjemmel til at indsamle og behandle jf. Erhvervsuddannelsesloven.

Der er også personoplysninger, som ligger ud over de ovennævnte, men som er vigtige for os at indsamle og behandle, for at sikre en god kvalitet i undervisningen, på lærestedet og til markedsføring af uddannelserne ved brug af billeder og videoer.

I ovennævnte tilfælde må vi kun behandle personoplysninger, hvis du udtrykkeligt giver os et samtykke.

Helt grundlæggende gælder det, at Dansk Ride Forbund kun indsamler og behandler personoplysninger, vi har brug for og kun bruger dem til Rideskolemanageruddannelsen og Rideinstruktør- og Berideruddannelsen. Vi gemmer kun personoplysninger så længe der er behov for det.

Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt. Vi beskytter dem mod, at de utilsigtet bliver tilintetgjort, går tabt eller forringes og mod, at de kommer til uvedkommendes kundskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.
Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

SÅ LANG TID OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER
Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi har et sagligt behov for det. Det betyder bl.a., at når du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, opbevarer vi dine oplysninger, indtil du framelder dig servicen.
Vi opbevarer desuden dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde Dansk ride forbunds forpligtelser over for dig som bruger og for at opfylde loven. Det gælder f.eks. forbindelse med bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år. I rekrutteringsmæssige sammenhænge opbevarer vi dine oplysninger i kortere tid. Se afsnittet om rekruttering.

SÅDAN BRUGER VI TREDJEPARTSCOOKIES
Cookies, som Forbundet ikke selv placerer i din browser, men som vi har givet mulighed for, at andre parter kan placere i din browser, kan betegnes som ”tredjepartscookies”, fordi de er placeret af tredjeparter. De data der i den forbindelse indsamles, ser vi ikke hos Forbundet. De eksterne leverandører, vi anvender, har vi alle indgået databehandleraftaler med i overensstemmelse med databeskyttelsesloven.

Cookies til statistik
Vi anvender cookies til statistiske formål. Cookies hjælper os med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, herunder at gennemføre markedsundersøgelser, undersøge hvor mange besøgende vi har på hjemmesiden, undersøge hvordan brugerne færdes på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser.

Markedsføring
Vi viser bannerreklamer på vores hjemmeside. Reklamerne målrettes ved cookies. De cookies, der i den forbindelse placeres på din computer eller i din webbrowser, vil typisk indsamle oplysninger omkring din IP-adresse, din navigering på vores hjemmeside, og eksempelvis hvorvidt du anvender en computer, en tablet eller en mobil. Oplysningerne bruges til at målrette annoncer, så du møder de annoncer, der er mest relevante for dig. Vores udbyder af bannerannoncører, Step A/S, benytter sig af Google, Oracle, Adform og Tealium Inc og derved sætter henholdsvis Google, Oracle, Adform og Tealium Inc cookies på rideforbund.dk. Du kan læse mere om, hvilke typer cookies disse partnere anvender ved at klikke på manage preference nederst til venstre og klikke på cookie details for målrettede cookies.

AFVISNING AF COOKIES
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ved at klikke på manage preferences (se nederst til venstre på din browser) og fravalge de cookies, vi anvender. Vær opmærksom på, at hvis du gør det, vil du ikke kunne se annoncer tilpasset dig. Du vil ligeledes kunne klikke på manage preferences (se nederst til venstre på din browser) og tilpasse de cookies, som vi indhenter.

SLETNING AF COOKIES
Vi håber, du forsat vil give os mulighed for at reklamere målrettet, men du har altid mulighed for at fravælge cookies i din egen browser.

REKRUTTERING 
I forbindelse med at du sender en jobansøgning til forbundet, er det vigtigt at gøre dig bekendt med forbundets politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag til lønnet eller frivillig post.

Forbundets behandling af personoplysninger
De personoplysninger du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning, eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse. 

Personoplysningerne indsamles og opbevares på vegne af Dansk Ride Forbund som dataansvarlig.  

Forbundet behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

Når du søger job hos forbundet, vil du i forbindelse med en almindelig ansøgning give os følgende data og dokumenter:

 • E-mailadresse
 • Navn
 • Adresse
 • Privattelefon
 • CV
 • Ansøgning

Kontaktinformationer
Hvis du ansøger en stilling på baggrund af et stillingsopslag, kan du kontakte den i opslaget anførte kontaktperson for nærmere oplysninger omkring den konkrete stilling og forbundet. Såfremt du har spørgsmål til forbundets behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte forbundet herom på job@rideforbund.dk.

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart
Dine oplysninger videregives kun til andre virksomheder, såfremt de er involveret i et rekrutteringsforløb, Der kan være tale om:

 • Rekrutteringsvirksomhed
 • leverandør af personlighedstest. 

Videregivelse af dine personoplysninger til andre virksomheder sker i henhold til skriftlige aftaler med de pågældende parter.

Indhentning af referencer
Da forbundet har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job i forbundet, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Der indhentes ikke reference fra din nuværende arbejdsgiver uden dit samtykke.

Offentlig tilgængelige oplysninger
I forbindelse med din ansøgning er der mulighed for, at forbundet vil søge offentligt tilgængelige oplysninger via Google, LinkedIn, Facebook, Twitter etc.

Følsomme oplysninger
Forbundet indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger.
I forbindelse med ansættelse til visse stillinger kan det være aktuelt at indhente oplysninger fra tredjepart om eksempelvis strafbare eller økonomiske forhold (fx straffeattest hos Politiet eller oplysning fra kreditoplysningsbureau). Såfremt dette er relevant for den stilling, du søger, indhenter vi forinden dit samtykke hertil.

Opbevaring af personoplysninger
Forbundet opbevarer selv oplysninger om jobansøgere. Forbundet overholder gældende krav til it-sikkerhed.

Periode for opbevaring af personoplysninger
Forbundet opbevarer din ansøgning og andre oplysninger indtil forbundet har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil forbundet har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måneder. Hvis du ansættes i forbundet, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansættelsesforhold.

Uopfordrede ansøgninger opbevares ikke.

RETTIGHEDER
I forbindelse med forbundets behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

Ret til indsigt i hvilke personoplysninger forbundet behandler om dig
Du har ret til at få indsat i de oplysninger, som vi behandler om dig. Forbundet vil normalt svare indenfor 1 måned

Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
Forbundet gemmer dine indtastede oplysninger, så længe der er et sagligt formål med opbevaringen. Dette er f.eks. tilfældet, hvis du tidligere har haft licens, men i en periode ikke betaler denne. Her vil forbundet gemme dine oplysninger i tilfælde af, at du i fremtiden ønsker at tegne licens igen. Såfremt du ikke ønsker, at forbundets skal opbevare dine personoplysninger, når du ikke længere er aktiv (licensrytter, bestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem etc.), kan du til enhver tid bede os om at anonymisere dine oplysninger. Der er ikke mulighed for sletning. Jf. forbundets Fælles Bestemmelser slettes opnåede resultater fra DRF Go! ikke.
Du kan altid anonymisere din profil på DRF Go!, men skal være opmærksom på, at dette ikke sletter din registrering i forbundets kundekartotek, men kun anonymiserer denne. 

Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Ret til at klage til Datatilsynet
Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200).

Gøre brug af dine rettigheder
Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen kan du kontakte Forbundet på følgende måder:

Telefon: 78 71 26 30
Mail: info@rideforbund.dk