Hvad leder du efter?

DRF

Udstyrskontrol

Her viser DRF's veterinærkonsulent Mette Uldahl, hvordan man udfører en udstyrskontrol, og hun giver samtidig tips til, hvordan du selv - evt. i fællesskab med din træner - kan tjekke din hest eller pony derhjemme.



Udstyrskontrol
Når man starter stævne eller deltager i andre aktiviteter under Dansk Ride Forbund, skal udstyr og andre hjælpemidler være tilpasset ekvipagen på en måde, så hest og rytter er tilpas og ikke kommer til skade. Samtidig skal udstyr og andre hjælpemidler være godkendt i henhold til Dansk Ride Forbunds reglementer.

Der laves løbende kontrol af, om reglerne for brug af udstyr og hjælpemidler overholdes. Kontrollen udføres af DRF officials eller dyrlæge udpeget af DRF.

En udstyrskontrol kan være annonceret på forhånd (f.eks. via Equipe), andre gange foretages kontroller uden forudgående annoncering. Der kan være tale om kontrol af en hel gruppe, andre gange vil kontrollen være af enkelte ryttere. En rytter er således til enhver tid forpligtet til at acceptere kontrol af hesten, anvendt udstyr, hjælpemidler osv., hvis der deltages i aktiviteter under Dansk Ride Forbund.

Ved udstyrskontrol laves der:

  • Eftersyn af udstyr i forhold til godkendt type, sikkerhed og tilpasning
  • Kontrol af heste for skader relateret til brug af udstyr eller i øvrigt

Der kan være forskellige fokusområder for individuelle kontroller. Et fokusområde kan eksempelvis være:
 Type af udstyr eller skader på heste forårsaget af udstyr, men der er som regel tale om en kombination. Der kan eksempelvis være fokus på sporer, bid, pisk, næsebånd, gamacher m.v med en samtidig inspektion af hestenes kroppe.

Ved udstyrskontrol vil alle forhold, som vedrører hestens velfærd fysisk og mentalt i forbindelse med brug af hesten i aktiviteten, kunne indgå og italesættes.

I forbindelse med udstyrskontrol og anden kontrol af heste på stævnepladser kan der, uden rytter eller ejers samtykke, blive optaget billeder, video og/eller laves anden form for dokumentation til brug for uddannelse af ryttere, officials og andre indenfor DRF samt i forhold til individuelle sagsbehandlinger og forskning på området. Al brug af dokumentation til uddannelse og forskning vil altid være i forhold til gældende regler og i anonymiseret form.

New column

Hestevelfærd
Generelt om sygdom, skader og velfærd hos heste
Heste, der rides på og starter stævner, skal være sunde, raske og klar til den præstation, man forlanger af dem.

Heste skal trænes, rides og behandles på en forsvarlig måde både fysisk og psykisk ud fra en forståelse af hestens naturlige adfærd. Hvis hesten viser tegn på smerte, ubehag og/eller konflikt, skal man reagere på det ved at stoppe presset på hesten/aktiviteten, som udløser smerte, ubehag eller konflikt, og herefter evaluere måden man træner og bruger hesten.

Man må ikke ride på halte, syge eller misrøgtede heste. Der må ikke forekomme sår og skader på hesten, medmindre der er tale om ubetydelige skrammer, som ikke giver hesten ubehag eller smerte.

Sår eller skader forårsaget af udstyr, hjælpemidler og/eller rytter
Sår eller skader forårsaget af udstyr, hjælpemidler, og/eller rytter, herunder som følge af enten fejlbrug, misbrug eller vold fra træning eller i konkurrence, kan ikke vurderes som ubetydelige skrammer, og vil derfor altid give anledning til udelukkelse fra deltagelse, diskvalifikation og evt. sanktioner.

Afslidning af pels eller arvæv betragtes ikke som en skade i forbindelse med konkurrencedeltagelse.

Gennembrud af huden (sår med og uden blødning) eller hævelse af et område på kroppen med smerte/ubehag ved berøring eller smerte/ubehag ved berøring uden hævelse betragtes som en skade af betydning i forhold til træning og konkurrence, når det er forårsaget af rytterens interaktion med hesten, herunder brug af udstyr og hjælpemidler.